Đang tải nội dung ...

Cổng thông tin nội bộ Intranet Portal

Intranet Portal bao gồm các chức năng sau: - Quản lý quy trình làm việc. - Quản lý kinh doanh (Thông tin và lịch sử trao đổi với khách hàng, chăm sóc khách hàng …) - Quản lý nhân sự (thông... xem thêm